Novice spletnega mesta

Navodila za študij na VŠGI Kranj

Navodila za študij na VŠGI Kranj

by Gregor Cilenšek -
Number of replies: 0

Predavanja bodo v letošnjem študijskem letu potekala po hibridnem oziroma kombiniranem modelu, kar pomeni, da se bodo izvajala na šoli in hkrati predvajala preko aplikacije Teams. Študenti boste torej na predavanja lahko prišli osebno ali pa jih boste spremljali preko spleta. Zaradi trenutnih razmer v Sloveniji je v predavalnici lahko le določeno število študentov, zato bodo predavanja, pri katerih je večje število študentov, potekala v turnusih – študenti, ki boste želeli predavanja spremljati v šoli, boste razdeljeni v skupine in boste na predavanja hodili izmenično (vsak teden bo ena skupina v šoli, ostali boste predavanja spremljali v živo preko spleta). O razporeditvi v skupine pri posameznih predmetih boste obveščeni pred začetkom predavanj. Nekatera predavanja se bodo po dogovoru s predavateljem v celoti izvajala v živo preko aplikacije Teams.

Predavanja se bodo hkrati tudi snemala in vam bodo na voljo za ponovni ogled do konca študijskega leta 2020/2021.

Urniki so že vidni v spletni učilnici in vas prosimo, da jih redno spremljate zaradi dopolnitev in morebitnih sprememb. Študenti, vpisani v 2. in 3. letnik, obiskujte tudi predavanja za nižje letnike.