Za razvoj strokovne dejavnosti na VŠGI Kranj deluje Inštitut za strokovno delo, ki izvaja recenzije, priporočila, presoje itd. Na razpolago imamo veliko vrhunskih strokovnjakov s širokega področja gradbeništva (visoke in nizke gradnje, hidrotehnika, komunalno inženirstvo, energetske prenove itd.), ki so člani različnih domačih in mednarodnih združenj, pri katerih nekateri tudi aktivno sodelujejo.

Strokovno dejavnost na VŠGI Kranj izvajamo tudi z vsakoletnimi mednarodnimi konferencami, kjer šola sodeluje z notranjimi (visokošolski učitelji in študenti) in zunanjimi (strokovnjaki iz gospodarstva) deležniki ter javnost ozavešča o napredkih, težavah, priložnostih itd. v stroki.


Na tem mestu so objavljeni aktualni projekti in razpisi, na katere se lahko prijavite.

Na tem mestu so objavljeni rezultati in poročila projektov in razpisov, ki so potekali v okviru VŠGI Kranj.